<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie ARS POPULI, 31-153 Kraków, ul. Szlak 39/3 tel. (0 12) 633-60-66</h1> <h3>Strony internetowe Stowarzyszenia ARS POPULI</h3> <p>&amp;amp;quot;ars populi&amp;amp;quot;, ars, populi, ars populi, stowarzyszenie, stowarzyszenia, konkursy, wies, rzemioslo, ludowosc, ludzie, szlez</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://arspopuli.koneser-krakow.pl/index.htm" rel="nofollow">arspopuli.koneser-krakow.pl/index.htm</a></p> </div>